Thông báo update Extension mới fix lỗi không hoạt động trên Chorme 73

Thông báo update Extension mới fix lỗi không hoạt động trên Chorme 73

Thông báo update Extension mới fix lỗi không hoạt động trên Chorme 73 link tải mới tại đây


Link tải: https://drive.google.com/open?id=1vFdMWACc0qJ4x2hYuWpIqzXoxaz663Ry

Xem hướng dẫn cài đặt tại đây

Ngày đăng: 20 March 2019 2376 lượt đọc

Bài viết liên quan

Hướng dẫn đăng ký tài khoản
[Quảng cáo Facebook] Hướng dẫn tạo đối tượng tùy chỉnh từ tệp số điện thoại khách hàng mục tiêu
Hướng dẫn lấy token nick facebook an toàn
Hướng dẫn chuyển đổi danh sách số điện thoại ra uid facebook
Cách lấy UID (User ID) của người dùng Facebook
Thông báo update tiện ích mở rộng quét số điện thoại version 6.5

1
1
1
Click hỗ trợ qua Zalo