Chat GPT

BingChat AI GPT-4 sẽ chính thức mở cửa hoàn toàn, không cần phải đăng ký

BingChat AI GPT-4 sẽ chính thức mở cửa hoàn toàn, không cần phải đăng ký

  • 06 May 2023
  • 1190

Ngày 06 tháng 05 năm 2023, Microsoft vừa thông báo trên trang chủ Microsoft Edge rằng công cụ tìm kiếm trí tuệ nhân tạo BingChat AI dựa trên công nghệ GPT-4 sẽ chính...
1
1
1