Tổng hợp những từ bị CẤM khi chạy FB Ads

Tổng hợp những từ bị CẤM khi chạy FB Ads

  • 13 November 2019
  • 1261

Quảng cáo Facebook KHÔNG được phê duyệt có rất nhiều lý do nhưng nguyên nhân chính vẫn là do bài quảng cáo của bạn viết chứa những từ khoá bị FB liệt kê...

1
1
1
Click chat hỗ trợ qua Zalo (không hỗ trợ về khoá, mất facebook)