Chuyển UID Thành Số Điện Thoại

Chuyển UID Thành Số Điện Thoại Và Ngược Lại

Chuyển UID Thành Số Điện Thoại Và Ngược Lại

  • 28 November 2018
  • 39427

Khi chạy quảng cáo Facebook, dữ liệu khách hàng thu được thường ở dạng “thô” là UID Facebook có từ inbox trên fanpage/profile, những tương tác các post, like page, friend...

1
1
1
Hỗ trợ qua Zalo Chat