esim Viettel

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ eSIM của Viettel trên Apple Watch

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ eSIM của Viettel trên Apple Watch

  • 13 December 2019
  • 3060

I. Thời gian triển khai:  Từ ngày 13/12/2019

1
1
1