F&B

3 bước tạo thương hiệu F&B

3 bước tạo thương hiệu F&B

  • 06 February 2021
  • 2544

Thực ra , muốn tạo ra 1 thương hiệu có tổng 99.999 bước cơ , nhưng mà 3 bước này là 3 bước quyết định bạn có thể tồn tại hay không ? Và Bất kỳ 1 bước nào trong 3 bước này sai đều khiến bạn...

Những vấn đề cần lo khi mở quán cafe

Những vấn đề cần lo khi mở quán cafe

  • 06 November 2019
  • 4790

Những vấn đề cần lo khi khởi sự 1 quán cafe, nó phức tạp hơn so với những gì bạn nghĩ
1
1
1