hai thứ trên đời cần phải biết

Có

Có "Hai thứ" trên đời cần phải biết ?

  • 12 November 2021
  • 1125

Có hai thứ trên đời cần phải tiết kiệm, đó là sức khỏe và lời hứa. Có hai thứ trên đời cần phải cho đi, đó là tri thức và lòng tốt. Có hai...

1
1
1
Chat ngay