Hướng dẫn sử dụng dịch vụ eSIM của Viettel trên Apple Watch

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ eSIM của Viettel trên Apple Watch

  • 13 December 2019
  • 1347

I. Thời gian triển khai:  Từ ngày 13/12/2019

1
1
1
Click chat hỗ trợ qua Zalo (không hỗ trợ về khoá, mất facebook)