Làm marketing

Làm marketing là phải ra tiền

Làm marketing là phải ra tiền

  • 13 February 2020
  • 2599

Nói đên vấn đề Marketing thì chắc nhiều người khởi nghiệp cũng biết, chạy quảng cáo 20-30tr xong chỉ bán được vài chục đơn hàng, lỗ sặc máu là bình thường, mà hầu hết 10...
1
1
1