mua sắm online

Việt Nam đứng 2 thế giới về thói quen chat trước khi mua hàng

Việt Nam đứng 2 thế giới về thói quen chat trước khi mua hàng

  • 27 November 2019
  • 2065

Báo cáo do Facebook và đối tác thực hiện cho thấy người Việt đứng thứ nhì về thói quen trao đổi qua phần mềm chat với người bán trước khi mua hàng.
1
1
1