quy luật kiếm tiền

10 quy luật kiếm tiền ngàn năm vẫn đúng của người do thái

10 quy luật kiếm tiền ngàn năm vẫn đúng của người do thái

  • 05 September 2021
  • 1195

1. Phục vụ cho phụ nữ Luật kinh doanh Do Thái cho rằng: Muốn kiếm được nhiều tiền, đối tượng mà hoạt động kinh doanh của mình hướng tới phải bao gồm phụ nữ. Điều này dựa trên một quy luật bất biến:...

1
1
1
Chat ngay