Tại sao tư duy phản biện quan trọng trong thế giới hiện đại

Tại sao tư duy phản biện quan trọng trong thế giới hiện đại

  • 21 May 2020
  • 1022

Tư duy phản biện (critical thinking) còn được gọi là tư duy phân tích, là một quá trình tư duy biện chứng gồm phân tích và đánh giá một thông tin đã...

1
1
1
Hỗ trợ qua Zalo (không hỗ trợ về khoá, mất facebook)