Chuyển đổi danh sách uid facebook ra số điện thoại

Quét tối đa 50 uid / lần hệ thống sẽ tự cắt đủ nếu bạn nhập quá số UidZalo Chat: 0587380145